Załóż Konto z Kartą
korzystaj aktywnie
i odbierz nawet do
12 miesięcy
Pakietu medycznego
medicover

Promocja „Konto na zdrowie” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o. – trwa do osiągnięcia 1200 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 31.10.2019 r.

Zgodnie z Regulaminem zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń w promocji

Nagrody

Otwórz Konto Otwarte na Ciebie i weź udział w Promocji „Konto na zdrowie”. Spełnij warunki promocji i ciesz się znakomitą ofertą pakietu medycznego Medicover nawet do 12 miesięcy! W jego ramach masz dostęp do konsultacji medycznych u lekarzy wielu specjalizacji, długiej listy badań diagnostycznych oraz zabiegów ambulatoryjnych.
Sprawdź zakres Pakietu medycznego

320 zł

Promocja „Konto na zdrowie” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o

Regulamin promocji „Konto na zdrowie”

Co trzeba zrobić,

żeby wziąć udział w promocji „Konto na zdrowie” i otrzymać 12 miesięcy Pakietu medycznego

ikona rejestracji w promocji

Zarejestruj się w promocji1

Złóż wniosek o otwarcie Konta z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej, za pomocą Linka promocyjnego do 31.10.2019 r.

ikona rejestracji w promocji

Załóż konto

Zawrzyj Umowę ramową w zakresie Konta wraz z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej do 7.11.2019 r. Pamiętaj o nadaniu PIN’u do Karty!

Żeby otrzymać nawet 12 miesięcy Pakietu medycznego, należy przejść kilka etapów:

ikona pierwszego etapu

ETAP 1

(listopad 2019 r.)

Za otwarcie Konta oraz Transakcję/e bezgotówkową/e na łączną kwotę min. 500 zł otrzymasz Pakiet medyczny na styczeń 2020 r.

kalendarz
ikona drugiego etapu

ETAP 2

(grudzień 2019 r. - październik 2020 r.)

Wykonując w tych miesiącach Transakcję/e bezgotówkową/e na łączną kwotę min. 500 zł oraz wykazując Wpływy min. 1200 zł. otrzymasz Pakiety medyczne w miesiącach luty – grudzień 2020 r.

kalendarz

 
miesiąc spełniania ww. warunków miesiąc aktywnego Pakietu medycznego
listopad 2019 r. styczeń 2020 r.
grudzień 2019 r. luty 2020 r.
styczeń 2020 r. marzec 2020 r.
luty 2020 r. kwiecień 2020 r.
marzec 2020 r. maj 2020 r.
kwiecień 2020 r. czerwiec 2020 r.
maj 2020 r. lipiec 2020 r.
czerwiec 2020 r. sierpień 2020 r.
lipiec 2020 r. wrzesień 2020 r.
sierpień 2020 r. październik 2020 r.
wrzesień 2020 r. listopad 2020 r.
październik 2020 r. grudzień 2020 r.

1Rejestracji w promocji „Konto na zdrowie” można dokonać od dnia 7.10.2019 r. do osiągnięcia 1200 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 31.10.2019 r.

Sprawdź Regulamin

Uczestnikiem Promocji „Konto na zdrowie” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która w okresie 9 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji

Jak wygląda proces otwierania rachunku?

Aby bezpiecznie otworzyć rachunek, Bank będzie musiał potwierdzić Twoją tożsamość na podstawie dowodu osobistego.

ikona rejestracji w promocji

Wypełnij wniosek

Do wypełnienia wniosku będzie Ci potrzebny dowód osobisty.

W 3 prostych krokach Bank poprosi Cię o uzupełnienie niezbędnych danych.

ikona rejestracji w promocji

Podpisz umowę

Umowę podpiszesz za pomocą unikalnego kodu SMS w systemie partnera Banku – Autenti. Login do bankowości internetowej znajdziesz na umowie o Konto Osobiste oraz w mailu, po aktywacji rachunku.

ikona rejestracji w promocji

Wizyta
kuriera

Przyjedzie do Ciebie kurier, który potwierdzi Twoją tożsamość oraz wyda Kartę do Konta Osobistego Banku BNP Paribas.

ikona rejestracji w promocji

Korzystaj aktywnie

Aktywuj kartę i zaloguj się do bankowości internetowej Banku BNP Paribas.

Zapoznaj się

z najczęściej zadawanymi pytaniami:

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otwarcie rachunku w Promocji „Konto na zdrowie”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Nie, aby otrzymać nagrodę konieczne jest zarejestrowanie się na stronie kontonazdrowie.bnpparibasplus.pl, otwarcie rachunku korzystając z otrzymanego linku promocyjnego i spełnienie wszystkich warunków opisanych w Regulaminie promocji „Konto na zdrowie”.

Napisz do Organizatora Promocji „Konto na zdrowie”: kontonazdrowie@bnpparibasplus.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

ikona rejestracji w promocji

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia Promocji „Konto na zdrowie” czynna jest w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Konto na zdrowie” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP 5342468648, REGON 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail kontonazdrowie@bnpparibasplus.pl. Informacje o promocji „Konto na zdrowie”, w tym jej Regulamin promocji „Konto na zdrowie” („Regulamin”), dostępne na stronie https://kontonazdrowie.bnpparibasplus.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Konto na zdrowie” trwa do osiągnięcia 1200 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 31.10.2019 r.

Nagrody w Promocji stanowią Pakiety medyczne o wartości rynkowej 99 zł każdy (zwane dalej „Nagrodą”), przeznaczone do wykorzystania w placówkach medycznych Medicover. Każdy Uczestnik, który spełnił określone w Regulaminie warunki do otrzymania Nagrody może zdobyć maksymalnie 12 Nagród (do wykorzystania w dwunastu kolejnych miesiącach kalendarzowych począwszy od stycznia 2020 r.) o łącznej wartości 1188 zł, zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie.

Otrzymanie 12 nagród o łącznej wartości 1188 zł w ramach Promocji „Konto na zdrowie” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków przez Uczestnika:
(i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie https://kontonazdrowie.bnpparibasplus.pl, w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 07.10.2019 r. do osiągnięcia liczby 1200 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 31.10.2019 r., a następnie
(ii) w terminie od dnia 7.10.2019 r. do 31.10.2019 r. złożenia w sposób opisany w Regulaminie promocji wniosku o zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego Konto Otwarte na Ciebie („Konto Osobiste”) wraz z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj, Kartą Otwartą na Świat lub Kartą Otwartą na eŚwiat oraz dostępem do bankowości elektronicznej Pl@net, GOonline oraz Aplikacji mobilnej GOmobile („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie oraz zawarcie Umowy ramowej w zakresie objętym wnioskiem do dnia 7.11.2019 r. oraz posiadanie tego konta na dzień wydania każdej Nagrody;
(iii) w każdym z miesięcy listopad 2019 r. – październik 2020 r. wykonania zdefiniowanych w Regulaminie Transakcji bezgotówkowej/ych kartą do Konta na łączną kwotę min. 500 zł;

(iv) w każdym z miesięcy grudzień 2019 r. – październik 2020 r. otrzymania zdefiniowanych w Regulaminie Wpływu/ów na Konto Osobiste na łączną kwotę min. 1200 zł;

Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli RP posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 9 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz w ramach działalności przejętej przez Bank z dniem 31.10.2018 r. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540 oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).

Konto Osobiste, o którym mowa w Regulaminie promocji „Konto na zdrowie” wraz z Kartą Konto Otwarte na Dzisiaj jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http://bgzbnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).

Weź udział w promocji!